Aktuellt

Bäckvägens 2:a Samfällighetsförening

Avseende vattenavgiften skall den betalas enligt faktura (3 tillfällen: sista januari, april, och augusti)

______________________

Avgifterna till samfälligheten betalas in vid fyra tillfällen,

Inbetalning utan avisering ska ske 2020 enligt nedan:

Pga Corona sker inbetalning på frivillig basis i förskott och aktuellt belopp kommer fastställas när årsmötet hålls.

Förslaget som ligger är att bibehålla befintlig avgift.

-------

2 000 kr Senast 2020-02-28

2 669 kr Senast 2020-05-31

2 669 kr Senast 2020-09-30

2 669 kr Senast 2020-11-30


Belopp fastställs på årsmöte, så belopp kan ändras i efterhand. Inbetalning sker nu på frivillig basis, men skall oavsett inbetalas när årsmötet bestämt belopp.

Aktuellt

Om texten är röd kan man klicka och komma vidare för mer information/mejla.

__________________________________________________________________________________________________

Angående avstängning av vatten, kontakta ALLTID styrelsen via mejl styrelsen@bv2s.se

Gäller både planerade och akuta avstängningar (så vi kan ge vidare information till våra grannar.) 

__________________________________________________________________________________________________2020


Städdag utan grillning

Årets städdag kommer vara 3/10.

Tiderna som gäller är:

Gruppchefer samlas vid kvartersstugan 8.45

Grupperna samlas som vanligt 9.00

Containern "öppnas" 15.00 för privata saker.

För personer i riskgrupper eller av andra orsaker inte kan deltaga kommer det finnas lista med möjliga uppgifter att utföra med social distans vid eget valt tillfälle. Finns hos ordförande efter stäfddagen.

Vi kommer som vanligt genomföra de arbetet som behövs i området, med skillnaden att vi inte träffas för mat och umgänge vid kvartersstugan.

Ser ni något som ni vill bli åtgärdat på städdagen? Klicka här!

Välkomna


Årsmöte

Nytt datum för årsmöte, 18/7. Kallelse kommer som vanligt i brevlådan, skillnaden i år är att vi har ett möte med minimalt med deltagare, samtliga medlemmar kan/bör fylla i bifogade fullmakten samt svarsformuläret. Dvs, bäst är om ni inte kommer till mötet, gör din röst hörd med fullmakt. 

--

Ett förtydligande är att de dokument vi tidigare skickade ut fortfarande är aktuella, har du inte sparat dom så finns dom här på hemsidan, Kallelse årsmöte 2020. Dvs information tex såsom vem, när och hur mycket som skall betalas.Nytt bokningssystem

Nu kan ni boka släpet och kvartersstugan via hemsidan igen. (30/6)


RÅTTOR! 

Flera medlemmar har observerar råttor i området, så var vaksamma gällande mat och avfall utanför huset. Var extra noga med att stänga locken i sophuset, släng i annan binge om den inte går att stänga, en råtta kan hoppa upp! (16/6)


Tips mot råttor utomhus (källa Anticimex)
• Täta hål i grund.
• Sätt metallnät på håligheter i grunden och ventiler med en maskvidd på högst 10 mm och trådtjocklek på minst 0,7 mm (rostfritt, koppar eller mässing).
• Se till att gräset är kortklippt runt huset.
• Undvik att plantera buskar och träd nära fasaden.
• Undvik klätterväxter mot fasaden (gnagare klättrar bra)
• Stapla inte ved, trädgårdsmöbler eller annat som ska vinterförvaras intill fasaden.
• Mata inte fåglar och ta helst upp spillet som hamnat under fågelbordet.
• Se till att det är lock på sopbehållare, att eventuella komposter sköts samt är placerade en betydande bit från huset.
• Håll rent under altaner och låga balkonger. ”Bråte” utgör skydd för gnagarna.


Fakta om råttor
Brunråttan (Rattus norvegicus) blir mellan 20–30 cm lång, utan svans. Svansen är cirka 15–23 cm lång. Råttorna gräver ut gångsystem där de bor och förvarar sin mat. Ungarna är könsmogna redan vid 2–4 månaders ålder, vilket innebär att råttorna kan föröka sig mycket snabbt. Ett råttpar kan därför ge upphov till mellan 800 och 1 000 ungar per år.


Släpet

Nuvarande bokningssystem har en begränsning i antal bokningar per år, som vi nu uppnått.

Tills det nya systemet är igång kan ni istället skicka sms till Micke med eran bokning, så sammanställer han och har koll.


Filmning av brunnar och rör

För ett tag sedan var ett företag och spolade våra rör och därefter har vi även filmat i rören.

Följ länken för att komma till sida med filmerna.


ComHem

Vi vill påminna dig om moderniseringen av ComHem´s tv-erbjudande, där dom går över till att sända tv-kanaler helt digitalt med bättre kvalitet. De digitala tv-kanalerna är redan på plats och den 8 september 2020 utgår de analoga tv-kanalerna inklusive FM-radio via tv-uttaget. Detta innebär att de boende som idag fortfarande tittar på de äldre analoga tv-sändningarna behöver ändra till digital-tv på sina tv-apparater. För mer info: comhem.se/digitalisering.


Kvartersstugan

Vi har nu infört bokning av kvartersstugan på samma sätt som släpet.


Städdagen genomförd

I lördags genomfördes städdagen, med avsaknad av grillningen, vi hoppas att alla medlemmar hade en bra dag iaf.

Känslan är att vi är många som är hemma och snyggar till och fixar grejer hemma, det var ofta kö till containern och den blev ganska snabbt helt full.


Städdag utan grillning

Styrelsen har beslutat att årets städdag kommer vara 9/5.

Tiderna som gäller är:

Gruppchefer samlas vid kvartersstugan 8.45

Grupperna samlas som vanligt 9.00

Containern "öppnas" 15.00 för privata saker.

Grupperna anmäler till ordförande om/när dom är klara OM vi kan öppna tidigare.

För personer i riskgrupper eller av andra orsaker inte kan deltaga kommer det finnas lista med möjliga uppgifter att utföra med social distans vid eget valt tillfälle.

Vi kommer som vanligt genomföra de arbetet som behövs i området, med skillnaden att vi inte träffas för mat och umgänge vid kvartersstugan.

Ser ni något som ni vill bli åtgärdat på städdagen? Klicka här!

Välkommna (20/4)

I kallelsen till årsmötet var förslaget 2/5, men istället blir det alltså 9/5.


UPPDATERING! (fortfarande ingen ny datum (2/6))

Årsmötet skjuts upp på obestämd tid pga Coronaviruset. Vi i styrelsen har hört flera oroliga medlemmar som undrar hur vi skall göra, vårt beslut är att skjuta upp tillfället tills vi kan genomföra utan risk. Även Villaägarna anser att det är läge att skjuta upp. (25/3)


--Nyhetsbrev, får du våra mejl?
Främst behöver du ha anmält intresse för våra utskick, är det gjort är det bra att kolla så mejlet inte hamnat i skräppost. För att hindra att framtida mejl hamnar i skräpposten är det enklast att man sparar mejladressen (sekreterare@bv2s.se) som en kontakt. -- (25/3)


--Angående rådande situation i samhället så följer vi utvecklingen inför vårt årsmöte och följer direktiv från Folkhälsomyndigheten. För tillfället innebär det att mötet kommer fortgå som planerat.

Vi kommer se över möjlighet att genomföra mötet på annat sätt, om möjligt.-- (17/3)


-- Felparkeringar sker fortfarande, vissa medlemmar ställer sig frekvent på ställen som inte har markerad plats. Parkering uppe vid Ringvägen brukar oftast ha platser lediga som man alltid bör åka och se om det finns ledigt-- 10/3


-- Datum är bestämt för årsstämman, 28/3, kallelse kommer enligt gällande bestämmelser. -- (15/2)

Kallelsen kommer även skickas ut per mejl och/eller laddas upp här på hemsidan senast lördag

--Fullmakt för dom som behöver: fullmakt --


-- Vänligen släng i samtliga sopkärl, onödiga kostnader tillkommer när kärlen inte går att stänga.-- (15/2)


-- Parkering i området är inte tillåtet, oavsett var, bilar i området är för korta stopp vid leveranser och dylikt. All form av parkering sker på markerade platser/garage. -- (15/2)


-- Fälgstöld i området? Verkar tyvärr inte bättre :( -- (15/1)


-- Motion till årsstämman skall senast vara styrelsen till handa under januari månad.

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. -- (15/1)


-- Nu har det blivit dags att läsa av vatten-mätaren. Detta gör ni genom att skicka en bild som tas nån gång mellan 1/1 - 4/1 på vattenmätaren till:

sekreterare@bv2s.se

Mer info har ni fått via mejl eller i brevlådan. --


2019

--ComHem och Telia har strandat i förhandlingarna.
I det fall dom inte kommer överens kan det innebära att från och med midnatt den 10 december slutar dom visa TV4-kanalerna, Sjuan, TV12 och C More. Uppdaterar när vi får mer info.

Igår lördag 21/12 kom vissa kanaler tillbaka, men hela avtalet är inte klart

comhem.se/aktuellt --


-- Garagen drabbades nyligen av att strömmen gick och det var svårt att få igång det igen. En anledning till att det var svårt beror på att i något/några garage har en/flera av oss otillåten användning av elutrustning.

Tänk på att vi inte skall ha något som alltid står igång, tex bilvärmare, kyl, frysen, laddning av batteri, etc.


-- Angående avstängning av vatten, kontakta ALLTID styrelsen via mejl styrelsen@bv2s.se

Gäller både planerade och akuta avstängningar (så vi kan ge vidare information till våra grannar.) --


Nycklar upphittade, återfås mot beskrivning. Sekreterare.


--Vi efterfrågade email till samtliga hushåll på senaste städdagen, för att kunna upprätta ett "nyhetsbrev" som kommer användas ytterst sällan i aktuella och informerande syften. All information kommer fortfarande finnas på hemsidan samt på anslagstavlan i sophuset. Skrev du inte upp då kan du mejla till sekreterararen --


-- STÄDDAG Höst 5/10 -- (15sept)


--Fredag 4/10 - Akut avstängning av vattnet, pga hanterkarna som fixar husen med vattenskada längst ner i området. Har tyvärr inte fått tid på när det är avklarat. --

Verkar åtgärdat nu, kl 12:36


-- Porten till gemensamma garaget kommer bytas ut under vecka 33 --


-- Boknig av släpet, testa nya länken för bokning, kontakta sekreteraren om det fortfarande inte funkar -- (6 aug)


-- Vänligen klipp de häckar som är ut mot samfällighetens vägar, så barn inte blir påkörda eller får det i ansiktet när dom cyklar/springer etc -- (4aug)


-- Påminnelse --

-- Glöm inte att städa av och tanka upp gräsklipparen enligt instruktion i garaget -- (4aug)


-- Lekstugan upprustad på insidan -- (26maj)


-- Närvarolista städdag och lista på ÅVC-kort -- (4maj)


-- Extra Städdag 18/5 -- (4maj)


-- Gräsklippare inköpt -- (4maj)


-- Extra avgift sophämtning -- (4maj)


   

BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING


439 54 ÅSA, Samfällighetens bankgiro 565-0395