För mäklare


Bäste Mäklare


I vårt område är det varje säljares ansvar att meddela om försäljning, vi uppskattar att få informationen så tidigt som möjligt, tex genom att ni skickar er "mäklarbild" till:


Att Sekreterare

Richard Engström

Åsa Bäckväg 111A

439 54 Åsa


Kostnader som boende i området har till samfälligheten är avgiften samt vattenförbrukning. Dessa betalas in fyra respektive tre gånger.


Vi vill gärna även få kontaktuppgifter på de nya ägarna och önskar att ni skickar in "första sidan" av kontraket så vi enklare kan följa upp, tex med information till de nya köparna/grannarna.Sidan är under uppbyggnad(Oktober 2019), vänligen återkom senare.