Felanmälan/åtgärder

Bäckvägens 2:a Samfällighetsförening

Felanmälan/åtgärdsförslag


Om ni ser något som är trasig i området eller något som behöver åtgärdas på våra städdagar och dylikt kan ni skicka in via formuläret till höger.


När du får bekräftelse från styrelsen har vi tagit över ärendet.


Inkomna förslag återfinnes under fliken "städdagar"


 
 
 
 

BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING


439 54 ÅSA, Samfällighetens bankgiro 565-0395