Vad gör styrelsen egentligen

Vad gör styrelsen egentligen?


Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang. 


Vi har en förhoppning att fler skall se hur intressant/givande/bra det är att vara med i styrelsen. Allt jobb vi gör är för att förbättra för alla boende och föra samfälligheten framåt.

___________________

Sekreterare

-Som sekreterare skriver jag protokoll på samtliga styrelsemöten, därefter skriver jag ut ett exemplar som återfinns i sophuset och laddar upp här på hemsidan så att det är tillgängligt för samtliga medlemmar.

Ansvarar för:

-Information till medlemmar, mestadels via mejl men även post i brevlådan. Tex inför årsmötet.

-Uppdatera hemsidan med aktuell information (webmaster).

-Informationstavlan i sophuset.

-Firmatecknare, en av tre.

-Vattenavläsning i början på året, mestadels via mejl.

Medverkar på styrelsemöten, ca 10 per år.


Styrelseledamot 3 

Medverkar på styrelsemöten, ca 10 per år.


Suppleant 1 & 2

Medverkar på möten om ordinarie ledamot inte kan närvara.

Ordförande

Mer info kommer, är du intresserad och vill veta mer innan dess, kan du kontakta nuvarande ordförande.Firmatecknare, en av tre.

Kassör

Sköter löpande fakturering och följer upp debitering av samfällighetsavgifterna, vattenräkningarna och stämmer regelbundet av ekonomin med föreningens redovisningskonsult (ca 1-2 varannan månad). Kassören tar fram budget inför årsmötet och ser till innestående års redovisning granskas av de utsedda revisorerna. Firmatecknare, en av tre. Medverkar på styrelsemöten, ca 10 per år.

Löpande bokföring kommer vara en del av uppgifterna i framtiden.


Styrelseledamot 1 - släpvagn

Jobbar som ledamot i styrelsen. Hyr ut släpkärran och fixar reservdelar och besiktning av denna. Medverkar på styrelsemöten, ca 10 per år.


Styrelseledamot 2 - kvartersstugan

Ansvarar för utlåning av kvartersstugan. Medverkar på styrelsemöten, ca 10 per år.
Övriga poster som väljs på årsmötet


Revisor, 2 personer, 1år

"Att vara revisor i en samfällighetsförening är ett förtroendeuppdrag. Det finns inga formella krav. Det är stadgarna som ska ange hur revisionen av styrelsens förvaltning ska ske." -Från skatteverket.


Revisorsuppleant, 1 år

Går in om ordinarie revisor ej kan.


Valberedning, 2 personer, 1 år

Förbereder lista på förslag för nästa års styrelse.

Nomineringar skall inkomma från alla grupper på föregående städdag.