Spolning


Spolning


Med tanke på den mängd vatten som har regnat i vårt område med skador till följd har samfälligheten valt att spola och filma rören för att se om det skulle vara något vi kan åtgärda för att undvika nya incidenter i framtiden.


Företaget som filmade tyckte att allt ser bra ut och inget åtgärd är aktuell.

Generellt i området ligger brunnar och rör grunt i marken men detta gäller även resten av Åsa.


 0514_09_1509.avi

 0514_09_2024.avi

 0514_11_2431.avi

 0514_11_4707.avi

 nb.avi

 rens 1.avi

 rens 2.avi

 rens till nb.avi

 spolbrun tillrens.avi