Sophuset

Sophuset


På årsstämman beslutades att vi skulle ta bort sopkärl i sophuset för att dra ner på onödiga kostnader. Detta då flera kärl alltid är tomma, medans andra är överfulla.


När vi lämnar kärl med locket ej helt stängt, tas det ut en extra avgift på 1300kr per gång, så om vi bara hjälps åt att slänga i de kärl som fortfarande har plats kvar kan vi även slippa den onödiga kostnaden.


Om man räknar att vi får den extra avgiften en gång per månad blir det 15 600 kr på ett år, ett enkelt sätt att sänka samfällighetens kostnader.