Gräsklippning och snöröjning

Bäckvägens 2:a Samfällighetsförening

20190504_154237_edited1
20190504_141844


Gemensamma gräsytor och gångarna

Gräsklippare med tillhörande plog är nu inhandlad som ni säkert har sett. Kostnaden i inköp blev 112 500 kr.


Under 2018 betalade vi företag att sköta det för oss, till en kostnad på drygt 80 000kr och året dess förinnan på ca 100 000kr. Så kostnaden kommer snabbt räknas in och därefter bli ett bra sätt för samfälligheten att få lägre kostnader.


Vi har i skrivande stund 3 som har anmält sig att ställa upp med gräsklippning och snöröjning. Har vi nån mer i samfälligheten som vill ställa upp är det bara att kontakta oss i styrelsen. 


Gräsklipparen kommer vara placerad i garaget så fort vi kan, soprummet skall då ändras om så att släpet kan stå där.


Gräsklppare att låna


I garaget finns som vanligt en motorgräsklippare samt en handjagare, glöm inte att rengöra och tanka enligt instruktion i garaget.

BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING


439 54 ÅSA, Samfällighetens bankgiro 565-0395