Grannsamverkan

GRANNSAMVERKAN

Grannsamverkan är uppdelad precis som med städdagarna i sju olika grupper.

Varje grupp har en kontaktperson som sköter kontakten till Huvudkontakt ombud som är:


Johan Nyholm

Åsa Bäckväg 109A

grannsamverkan@bv2s.seInformation till respetive grupp sköter ombuden för respektive grupp, dessa är:


Grupp 1

Morgan Pyk

Åsa Bäckväg 91D

Tel:

E-post: pyk@telia.com

Roger Karlsson

Åsa Bäckväg 99A

E-post: danrogerkarlsson@icloud.comGrupp 2

Mikael Blomqvist

Åsa Bäckväg 103A

Tel:

E-post: pilotmicke@gmail.comGrupp 3

Johan Nyholm

Åsa Bäckväg 109A

Tel:

E-post: nyholmjohan@hotmail.comGrupp 4

Vakant

Tel:

E-post:Grupp 5

Henrik Åsander

Åsa Bäckväg 111E

Tel:

E-post: henrik.asander76@gmail.comGrupp 6

Vakant

Tel:

E-post:Grupp 7

Glenn Magnusson

Åsa Bäckväg 101D

Tel: 0709-78 40 04

E-post: glenn.magnusson@gmail.com


 


Johan kommunicerar i första hand med berörd person hos polisen sen går informationen ut till boende.


Kommunens kontakt, Polisen i Kungsbacka är:

Ann Rönnäng, Polismyndigheten i Halland ann.ronnang@polisen.se Kungsbacka.Mer information hämtar ni här:


www.stoldskyddsforeningen.se


www.samverkanmotbrott.se