Lekplatsen

Bäckvägens 2:a Samfällighetsförening

20190526_163129
20190526_163052
20190526_163020
20190526_163418
20190525_164528
received_417387782177120


Vi vill gärna ha en lekplats för alla


Som i ett led att få en lekplats som fler vill vara på har det påbörjats en upprustning. Först började vi på vårens städdag 2019 med att byta ut lite sliten utrustning. Därefter har en uppfräshning gjorts på insidan av lekstugan (26 maj).


Planerat är även att lekstugan skall fräschas upp på utsidan, med ny färg mm. (städdag hösten -19)


Tyvärr fick lekstugan bara vara intakt i ca 2 dygn (28 maj) innan några barn hoppade sönder stolarna. Vuxna har pratat med barnen som var ångerfulla.


BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING


439 54 ÅSA, Samfällighetens bankgiro 565-0395