Lekplatsen
20200706_181940
USER_SCOPED_TEMP_DATA_MSGR_PHOTO_FOR_UPLOAD_1594048096304_668592230652
20200616_150019
20200409_130315
20190526_163129
20190525_164528


Vi vill gärna ha en lekplats för alla


Som i ett led att få en lekplats som fler vill vara på har det påbörjats en upprustning. Först började vi på vårens städdag 2019 med att byta ut lite sliten utrustning. Därefter har en uppfräshning gjorts på insidan av lekstugan (26 maj -19).


Planerat är även att lekstugan skall fräschas upp på utsidan, med ny färg mm. (städdag hösten -19)


Tyvärr fick lekstugan bara vara intakt i ca 2 dygn (28 maj -19) innan några barn hoppade sönder stolarna. Vuxna har pratat med barnen som var ångerfulla.


Vår gamla lekstuga började rutna och därför revs den. En ny lekstuga beställdes och står där nu så fint på en rejäl grund.