Städdagar

STÄDDAGAR


För 2021 har vi städdagar  8e maj och 2a oktober.

Mer information kommer strax innan städdagen.
______________Passerade datum______________


Hösten 2020 3/10

Snart skall vi ha höstens städdag. 


Med tanke på rådande situation kommer genomföra den med lite justering från det normala.

Tex kommer det vara mer frivilligt för dom av oss som är i riskgrupp eller av andra anledningar inte känner sig trygga i att delta.

Möjligheten finns att göra sin del på egna villkor/tid som passar, lista kommer finnas efter städdagen.

Vi kommer inte ha någon gemensam mat eller sammankomst av någon sort.


Till stor del kommer vi, utöver det, kunna göra ungefär som vanligt.

Vi kommer som vanligt ha ett kort gruppchefsmöte i början på städdagen.

En blandcontainer kommer finnas på plats, personliga saker slänger vi efter 15.00 som vanligt, mer information kommer finnas på containern om vad man inte får slänga tex.


Tiderna som gäller är:

Gruppchefer samlas vid kvartersstugan 8.45

Grupperna samlas som vanligt 9.00

Containern "öppnas" 15.00 för privata saker.

Grupperna anmäler till ordförande om/när dom är klara OM vi kan öppna tidigare.


Förslag på vad som behöver åtgärdas? Klicka här!Vår 2020 9/5


Snart skall vi ha vårens städdag. 

Bestämt datum är 9/5 (i kallelsen till årsmötet låg förslag på 2/5, men det alltså 9/5 som gäller)

Med tanke på rådande situation kommer genomföra den med lite justering från det normala.

Tex kommer det vara mer frivilligt för dom av oss som är i riskgrupp eller av andra anledningar inte känner sig trygga i att delta.

Möjligheten finns att göra sin del på egna villkor/tid som passar, lista kommer finnas.

Vi kommer inte ha någon gemensam mat eller sammankomst av någon sort.


Till stor del kommer vi, utöver det, kunna göra ungefär som vanligt.

Vi kommer som vanligt ha ett kort gruppchefsmöte i början på städdagen.

En blandcontainer kommer finnas på plats, personliga saker slänger vi efter 15.00 som vanligt, mer information kommer finnas på containern om vad man inte får slänga tex.


Tiderna som gäller är:

Gruppchefer samlas vid kvartersstugan 8.45

Grupperna samlas som vanligt 9.00

Containern "öppnas" 15.00 för privata saker.

Grupperna anmäler till ordförande om/när dom är klara OM vi kan öppna tidigare.


Förslag på vad som behöver åtgärdas? Klicka här!Inkomna förslag 2020:


Förbättrad belysning lekplats, vintertid

Rusta upp kvartersstugan, men fullgott kök inkl kyl och frys samt micro/spis/ugn även ny soffa.

Göra kompisgungan mer säker, vippar till och barnen ramlar nästan av ibland.

Del av fasad kvartersstuganStäddag höst 2019

Lördag 5e oktober

9:00-tills vi är klara

Grillning och kaffe/saft mm

--Det kommer finnas en container med blandat, viktigt är att man inte slänger eget skräp före 15 eller när samtliga är klara, för att det skall vara rättvist för alla hushåll samt att eventuellt skräp från de sista som arbetar skall kunna få plats. Vänligen respektera det för din grannes skull. --


Försök slänga in så långt som möjligt så att vi kan fylla den på bästa möjliga sätt.


--Vi kommer efterfråga email till samtliga hushåll, för att kunna upprätta ett "nyhetsbrev" som kommer användas ytterst sällan i aktuella och informerande syften. All information kommer fortfarande finnas på hemsidan samt på anslagstavlan i sophuset.--


För mer information inför städdagarna, kontakta din gruppchef:

Gruppchefer för denna period (2019),

Grupp 1. 93A,

Grupp 2. 103D,

Grupp 3. 107A,

Grupp 4. 115A,

Grupp 5. 111A,

Grupp 6. 105A

Grupp 7. 95B


Sopdag (grus)

Lördag 6e april

9:00-12:00 med låttare förtäring


Städdag vår 

Lördag 4e maj

9:00-tills vi är klara

Grillning och kaffe/saft mm

Grupp 6 och 7 får gärna lämna in närvarolista från senaste städdagen samt vilka registrerade ÅVC-kort som finns i de grupperna, risken finns annars att anmälda kort spärras felaktigt.


Extra städdag

Lördag 18e maj

För er som inte var med 4/5

För er som inte kunde vara med 4/5, kontakta styrelsen@bv2s.se för mer info.

För att kunna beställa nya återvinningskort till dom som saknar,

kommer vi spärra de som inte anmält sitt till styrlesen, 31/5.