Kontakt

Bäckvägens 2:a Samfällighetsförening


Ulf Neldefors

Ordförande

E-post

ordforande@bv2s.se


Richard Engström

Sekreterare

E-post

sekreterare@bv2s.se


Åse Warholm

Kassör

E-post

ekonomi@bv2s.se


 
 
 
 

Adress:

BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

C/O Ulf Neldefors

Åsa Bäckväg 103 B

439 54 ÅSA

BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING


439 54 ÅSA, Samfällighetens bankgiro 565-0395