Protokoll/Stadgar

STYRELSEARBETE

STYRELSEPROTOKOLL 2021

Styrelsemöte 2021-02-24

Kallelse årsstämma 2021 samt extra årsstämma 2020

Kompletterande/ändrade dokument kallelse 2021

Protokoll årsstämma 2021 

Protokoll extra årsstämma 2020


STYRELSEPROTOKOLL 2020

STYRELSEMÖTE 26 JANUARI

STYRELSEMÖTE 23 FEBRUARI

STYRELSEMÖTE 8 MARS

Kallelse till årsmöte

STYRELSEMÖTE 19 APRIL

STYRELSEMÖTE 14 JUNI

Kallelse årsmöte 2020, begränsad pga Corona

Dagordning, Årsmöte 2020, begränsad pga Corona

Protokoll, Årsmöte 2020, begränsad pga Corona

STYRELSEMÖTE 30 Augusti

STYRELSEMÖTE 25 Oktober

STYRELSEMÖTE 22 November

Swedbank


STYRELSEPROTOKOLL 2019

STYRELSEMÖTE 27 JANUARI

STYRELSEMÖTE 24 FEBRUARI

STYRELSEMÖTE 3 MARS

Kallelse till årsmöte

ÅRSMÖTE 27 MARS

STYRELSEMÖTE 31 MARS

STYRELSEMÖTE 14 APRIL

STYRELSEMÖTE 4 MAJ

STYRELSEMÖTE 2 JUNI

STYRELSEMÖTE 15 SEPTEMBER

STYRELSEMÖTE 3 NOVEMBER

STYRELSEMÖTE 8 DECEMBER


STYRELSEPROTOKOLL 2018

STYRELSEMÖTE 14 JANUARI

STYRELSEMÖTE 25 FEBRUARI

STYRELSEMÖTE 11 MARS

ÅRSMÖTE 24 MARS

STYRELSEMÖTE 24 MARS

STYRELSEMÖTE 15 APRIL

STYRELSEMÖTE 29 APRIL

STYRELSEMÖTE 10 JUNI

STYRELSEMÖTE 16 SEPTEMBER

STYRELSEMÖTE 11 NOVEMBER

STYRELSEMÖTE 16 DECEMBER


STYRELSEPROTOKOLL 2017

STYRELSEMÖTE 15 JANUARI 2017

STYRELSEMÖTE 12 FEBRUARI 2017

STYRELSEMÖTE 26 FEBRUARI 2017

ÅRSSTÄMMA 19 MARS 2017

EXTRA ÅRSSTÄMMA 9 APRIL 2017

STYRELSEMÖTE 22 APRIL

STYRELSEMÖTE 4 JUNI 2017

STYRELSEMÖTE 2 JULI 2017

STYRELSEMÖTE 3 SEPTEMBER 2017

STYRELSEMÖTE 7 OKTOBER

STYRELSEMÖTE 19 NOVEMBER

STYRELSEMÖTE 17 DECEMBER


STYRELSEPROTOKOLL 2016

STYRELSEMÖTE 25 JANUARI 2016

STYRELSEMÖTE 14 FEBRUARI 2016

ÅRSTÄMMA 20 MARS 2016

STYRELSEMÖTE 3 APRIL 2016

STYRELSEMÖTE 1 MAJ 2016

STYRELSEMÖTE 29 MAJ 2016

STYRELSEMÖTE 3 JULI 2016

STYRELSEMÖTE 21 AUGUSTI 2016

STYRELSEMÖTE 18 SEPTEMBER 2016

STYRELSEMÖTE 25 SEPTEMBER 2016

STYRELSEMÖTE 16 OKTOBER 2016

STYRELSEMÖTE 27 OKTOBER 2016

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 20 NOVEMER 2016

STYRELSEMÖTE 20 NOVEMBER 2016


STYRELSEPROTOKOLL 2015

ÅRSTÄMMA 2015

STYRELSEMÖTE 22 FEBRUARI 2015

STYRELSEMÖTE 15 MARS 2015

STYRELSEMÖTE 12 APRIL 2015

STYRELSEMÖTE 26 APRIL 2015

STYRELSEMÖTE 17 MAJ 2015

STYRELSEMÖTE 14 JUNI 2015

STYRESEMÖTE 30 AUGUSTI 2015

STYRELSEMÖTE 20 SEPTEMBER 2015

STYRELSEMÖTE 25 OKTOBER 2015

STYRELEMÖTE 22 NOVEMBER 2015


STYRELSEPROTOKOLL 2014

ÅRSTÄMMA 2014

STADGAR